Подкатегории обяви в Други

Всички обяви за Други в Обяви Габрово

Проекти къщи вили (обяснителни записки) техн. документация CD45 лв.

Проекти къщи вили (обяснителни записки) техн. документация CD

6 юли 2020 ДругиОбяви Габрово

продавам на диск CD техническа документация проекти ( типови ) на къщи и вили – съдържа обяснителни записки, спесификация на основните материали и работни чертежи и...