Подкатегории обяви в Други курсове и обучения

Всички обяви за Други курсове и обучения в Обяви Благоевград

курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение (за цялата страна)350.00 лв.

курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение (за цялата страна)

14 ноември 2019 Други курсове и обученияОбяви Благоевград

Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820304 Зидария ЗАПОЧВАНЕ...

курс АРМИРОВКА И БЕТОН Дистанционно обучение (за цялата страна)350.00 лв.

курс АРМИРОВКА И БЕТОН Дистанционно обучение (за цялата страна)

14 ноември 2019 Други курсове и обученияОбяви Благоевград

Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820303 Армировка и бетон...

курс “Кофражист“  дистанционно обучение (за цялата страна)350 лв.

курс “Кофражист“ дистанционно обучение (за цялата страна)

14 ноември 2019 Други курсове и обученияОбяви Благоевград

Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строител”, специалност: “Кофражи”. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ...

Kурс Строител  дистанционно обучение (за цялата страна)350.00 лв.

Kурс Строител дистанционно обучение (за цялата страна)

14 ноември 2019 Други курсове и обученияОбяви Благоевград

Лицензирана диплома за Строител, валидна в България и в чужбина Професионална квалификация по професия „СТРОИТЕЛ“, СПЕЦИАЛНОСТИ: – Кофражи, – Армировка и бетон,...

„Координатор по безопасност и здраве в строителството“ – дистанционен курс60 лв.

„Координатор по безопасност и здраве в строителството“ – дистанционен курс

14 ноември 2019 Други курсове и обученияОбяви Благоевград

Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при...

Дистанционен курс Контрол върху качеството на изпълнение на строителството60 лв.

Дистанционен курс Контрол върху качеството на изпълнение на строителството

14 ноември 2019 Други курсове и обученияОбяви Благоевград

Дистанционен курс Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за...

КУРС „Строителен техник” – Дистанционно обучение /за цялата страна/650 лв.

КУРС „Строителен техник” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

11 ноември 2019 Други курсове и обученияОбяви Благоевград

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Строителство и архитектура” – трета степен на професионална...

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” – Дистанционно обучение  /за цялата страна/350 лв.

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

11 ноември 2019 Други курсове и обученияОбяви Благоевград

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ...

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” – Дистанционно обучение  /за цялата страна/350 лв.

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

11 ноември 2019 Други курсове и обученияОбяви Благоевград

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ...

Курс “Готвач” – Дистанционно обучение /за цялата страна/350 лв.

Курс “Готвач” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

11 ноември 2019 Други курсове и обученияОбяви Благоевград

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА...