Подкатегории обяви в Други курсове и обучения

Всички обяви за Други курсове и обучения

Курс за правоспособност по Заваряване /за цялата страна/400 лв.

Курс за правоспособност по Заваряване /за цялата страна/

29 юни 2020 Други курсове и обученияОбяви Варна

Курс за правоспособност по Заваряване се изисква съгласно НАРЕДБА № 7 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2002г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ...

Курс “ЗАВАРЧИК” – Дистанционно обучение /за цялата страна/600 лв.

Курс “ЗАВАРЧИК” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

29 юни 2020 Други курсове и обученияОбяви Варна

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЗАВАРЧИК”, специалност: „ЗАВАРЯВАНЕ” ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА! Обучението се провежда в...

Курс “Строително дърводелство” – дистанционно обучение /за цялата страна/350 лв.

Курс “Строително дърводелство” – дистанционно обучение /за цялата страна/

29 юни 2020 Други курсове и обученияОбяви Варна

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: „СТРОИТЕЛНО ДЪРВОДЕЛСТВО” ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА! Обучението се...

Курс “Техник ТОПЛОТЕХНИКА” – Дистанционно обучение  /за цялата страна/850 лв.

Курс “Техник ТОПЛОТЕХНИКА” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

29 юни 2020 Други курсове и обученияОбяви Варна

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност: “ТОПЛОТЕХНИКА” ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА...

Курс “Климатична и вентилационна техника” – Дистанционно обучение  /за цялата страна/450 лв.

Курс “Климатична и вентилационна техника” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

29 юни 2020 Други курсове и обученияОбяви Варна

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност: “КЛИМАТИЧНА И ВЕНТИЛАЦИОННА ТЕХНИКА” ЗАПОЧВАНЕ...

Курс “Хладилна техника” – Дистанционно обучение  /за цялата страна/450 лв.

Курс “Хладилна техника” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

29 юни 2020 Други курсове и обученияОбяви Варна

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност: “ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА” ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ...

Курс “ Отоплителна техника” – Дистанционно обучение  /за цялата страна/450 лв.

Курс “ Отоплителна техника” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

29 юни 2020 Други курсове и обученияОбяви Варна

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност: “ОТОПЛИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ...

Курс “Монтьор ТОПЛОТЕХНИКА” – Дистанционно обучение  /за цялата страна/450 лв.

Курс “Монтьор ТОПЛОТЕХНИКА” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

29 юни 2020 Други курсове и обученияОбяви Варна

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност: “ТОПЛОТЕХНИКА” ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ...

Kурс “Техник ГАЗОВА ТЕХНИКА” – Дистанционно обучение /за цялата страна/850 лв.

Kурс “Техник ГАЗОВА ТЕХНИКА” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

29 юни 2020 Други курсове и обученияОбяви Варна

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност: “ГАЗОВА ТЕХНИКА” ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ...

Курс “Монтьор ГАЗОВА ТЕХНИКА” – Дистанционно обучение  /за цялата страна/450 лв.

Курс “Монтьор ГАЗОВА ТЕХНИКА” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

29 юни 2020 Други курсове и обученияОбяви Варна

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност: “ГАЗОВА ТЕХНИКА” ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ...