Всички обяви за Обучение

Курс “Електротехник” – дистанционно обучение /за цялата страна/400 лв.

Курс “Електротехник” – дистанционно обучение /за цялата страна/

17 септември 2020 Други курсове и обученияОбяви Кърджали

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ” ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА! Обучението...

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение /за цялата страна/350 лв.

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение /за цялата страна/

17 септември 2020 Други курсове и обученияОбяви Кърджали

Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите: • „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „Електрически инсталации“ – След завършване на курса можете...

Курс “Оператор в дървообработването” – Дистанционно обучение /за цялата страна/450 лв.

Курс “Оператор в дървообработването” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

17 септември 2020 Други курсове и обученияОбяви Кърджали

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО”, специалност: „Производство на мебели“ ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА...

Курс “Техник – технолог в дървообработването” – Дистанционно обучение /за цялата страна/850 лв.

Курс “Техник – технолог в дървообработването” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

17 септември 2020 Други курсове и обученияОбяви Кърджали

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ ТЕХНИК – ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО”, специалност: „Мебелно производство“ ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ...

Курс “Монтьор ГАЗОВА ТЕХНИКА” – Дистанционно обучение  /за цялата страна/450 лв.

Курс “Монтьор ГАЗОВА ТЕХНИКА” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

17 септември 2020 Други курсове и обученияОбяви Кърджали

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност: “ГАЗОВА ТЕХНИКА” ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ...

Kурс “Техник ГАЗОВА ТЕХНИКА” – Дистанционно обучение /за цялата страна/850 лв.

Kурс “Техник ГАЗОВА ТЕХНИКА” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

17 септември 2020 Други курсове и обученияОбяви Кърджали

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност: “ГАЗОВА ТЕХНИКА” ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ...

Курс “Монтьор ТОПЛОТЕХНИКА” – Дистанционно обучение  /за цялата страна/450 лв.

Курс “Монтьор ТОПЛОТЕХНИКА” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

17 септември 2020 Други курсове и обученияОбяви Кърджали

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност: “ТОПЛОТЕХНИКА” ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ...

Курс “ Отоплителна техника” – Дистанционно обучение  /за цялата страна/450 лв.

Курс “ Отоплителна техника” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

17 септември 2020 Други курсове и обученияОбяви Кърджали

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност: “ОТОПЛИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ...

Курс “Хладилна техника” – Дистанционно обучение  /за цялата страна/450 лв.

Курс “Хладилна техника” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

17 септември 2020 Други курсове и обученияОбяви Кърджали

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност: “ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА” ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ...

Курс “Климатична и вентилационна техника” – Дистанционно обучение  /за цялата страна/450 лв.

Курс “Климатична и вентилационна техника” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

17 септември 2020 Други курсове и обученияОбяви Кърджали

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност: “КЛИМАТИЧНА И ВЕНТИЛАЦИОННА ТЕХНИКА” ЗАПОЧВАНЕ...