Разговорен Английски език .

цена: 15 лв.

Дата на публикуване на обявата: 13.07.2018 07:33, валидна до 11.09.2018

Регион: Обяви София

Свързани думи: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Обявата е разгледана 28 пъти от 28 различни човека

Разговорен Английски  език .

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
– ежедневие
– свободно време,
– пазаруване,
– културни събития,
– семейство,
– бит и начин на живот,
– образование,
– околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас на курсистите .
Организираме :
– разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
– индивидуални разговорни срещи
– интересни преподаватели
– Разговори с англичани и американци .
– Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu

Свържете се с автора на обявата

#Captcha Image