МБПЛР „ВИТУС“ /хотел „Строител“/ – гр. Хисаря

цена: по договаряне

Дата на публикуване на обявата: 24.09.2017 15:51, валидна до 23.12.2017

Регион: Обяви Плвовдив

Свързани думи: , ,

Обявата е разгледана 20 пъти от 20 различни човека

МБПЛР „ВИТУС“ /хотел „Строител“/ – гр. Хисаря предлага продължително лечение и рехабилитация за възрастни хора.
Цената за 30 деня е 750 лева (1 ден – 25 лева),
която включва нощувка,храна – закуска ,обяд и вечеря,лекарски преглед
и рехабилитация под лекарски контрол.
МБПЛР „ВИТУС“ х-л „Строител“- гр.Хисаря работи с пациенти, съгласно Чл.28 от Правилника за прилагане на закона за интеграция на хора с увреждания/…Пациенти с Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК с 90% и над 90% степен на увреда, както и техните придружители, ако имат право на такъв ползуват еднократна добавка в годината за рехабилитация в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход…./.

МЦ „Витус“ по договор с НЗОК .

Лице: Ченко Чалъков

Адрес: гр. Хисаря, ул .Ал.Стамболийски 21

Телефон: +35933762128

Skype:

Сайт:

Свържете се с автора на обявата

#Captcha Image