„Координатор по безопасност и здраве в строителството“ – дистанционен курс

цена: 60 лв.

Дата на публикуване на обявата: 10.06.2020 11:55, валидна до 07.12.2020

Регион: Обяви за цялата страна

Обявата е разгледана 34 пъти от 34 различни човека

„Координатор по безопасност и здраве в строителството“ – дистанционен курс

Основание за провеждане на обучението:
Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения.

От кого се изисква това обучение и документ?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ се изисква от:
Възложителя на инвестиционно проектиране – когато възлага проектирането на повече от един проектант.
Възложителя на строителен обект – когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, или на строител, който наема подизпълнител/и.
Строителни фирми – при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове.

Курсът е предназначен за:
Ръководители на фирми, проектанти, консултанти, технически ръководители, отговорници на структурни звена, органи по ЗБУТ и др.

На завършилите обучението се издава Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) и изменението и (обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г.).

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu

Лице: ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Адрес:

Телефон: 0878938284, 0884270104

Skype: cpokonsult_dm

Сайт: https://cpodm.eu

Свържете се с автора на обявата

#Captcha Image