Квалификационни курсове, Дистанционно обучение /за цялата страна/

цена: по договаряне

Дата на публикуване на обявата: 20.04.2020 18:25, валидна до 17.10.2020

Регион: Обяви Шумен

Обявата е разгледана 23 пъти от 23 различни човека

Квалификационни курсове, Дистанционно обучение /за цялата страна/

Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:
• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ – След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи.
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ и „Транспортно строителство“- Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността “ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ”. Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството.
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи.
• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“
• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО“
• „КАМЕРИЕР”,  специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
• „ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО”
• „КОЗМЕТИК”, специалност „КОЗМЕТИКА”

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100% оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с международна валидност или СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация – https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2016121307.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване телефони: 0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393

Ние ще Ви помогнем да се реализирате

Лице:

Адрес:

Телефон: 0878938284

Skype: cpokonsult_dm

Сайт: https://cpodm.eu

Свържете се с автора на обявата

#Captcha Image