Информация за преценка

цена: по договаряне

Дата на публикуване на обявата: 17.03.2020 14:18, валидна до 31.03.2020

Регион: Обяви Стара Загора

Обявата е разгледана 21 пъти от 19 различни човека

Информация за преценка необходимостта от Оценка въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Преустройство и пристройки на съществуващи сгради в имот с идентификатор 49494.667.912 местност „Каракос“, гр. Мъглиж на територията на действащо и съществуващо предприятие за производство и съхранение на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия без промяна на капацитета за съхранение .”

Настоящата информация за преценяване необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда е изготвена съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.
Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в имот с идентификатор 49494.667.912 в местността „Кара Kос“, в землището на гр. Мъглиж, който е собственост на възложителя. Той планира да направи преустройство на съществуващи сгради на производствената база за боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. С това ще се разшири дейността на досега съществуващото Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни патрони за гладкоцевно оръжие и ще се увеличи капацитета, асортимента и качеството на продуктите. Няма да се промени капацитета на съхранение на взривните и опасни химични вещества. Няма да се извършва ново строителство.
Информация за контакт с възложителя:

Вертекс ЕООД
гр. Казанлък, ул Иван Вазов 5
0431 62 188
vertexeu@gmail.com
www.vertex-bg.net

Лице:

Адрес:

Телефон: 0431 62 188

Skype:

Сайт:

Свържете се с автора на обявата

#Captcha Image