Индивидуални уроци по БЕЛ (5 – 12 клас)

цена: 15 лв.

Дата на публикуване на обявата: 19.09.2019 17:31, валидна до 17.03.2020

Регион: Обяви София

Свързани думи: , ,

Обявата е разгледана 42 пъти от 42 различни човека

Индивидуални уроци по БЕЛ (5 – 12 клас)

Висококвалифициран и опитен преподавател провежда индивидуални уроци по БЕЛ. Заниманията осигуряват отлична подготовка за матурите след VІІ и ХІІ кл., както и за кандидатстудентските изпитни формати. Осигурявам също така текущо подпомагане на ученици от V до ХІІ кл. с цел пълноценно овладяване на изучавания материал и затвърждаване на знанията според актуалните образователни стандарти.

Известно е, че индивидуалните уроци дават най-пълноценна възможност за фокусиране върху конкретните образователни потребности на ученика. Затова усилията ми са насочени тъкмо към онези теми от учебното съдържание, в които той има пропуски, неясноти и затруднения. Прилагам разнообразни методически инструменти за придобиване на нужните знания по граматика на българския книжовен език, за развиване на езиковата култура, умението да се създава преразказ, есе и интерпретативен текст. Използвам също така интерактивни методи и техники, тестови форми за проверка, които вече са доказали своята ефективност чрез отличните резултати на моите ученици. Ежеседмично задавам писмени и устни домашни работи. Поддържам текуща писмена и устна връзка с родителите, за да бъдат постигнати максимални резултати от заниманията.

Продължителността на урока е 90 мин. (2 учебни часа по 45 мин.). Цената е 15 лв. за учебен час. Тел. за връзка: 0887/ 223 163

Лице: Георгиева

Адрес:

Телефон: 0887223163

Skype:

Сайт:

Свържете се с автора на обявата

#Captcha Image