ЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ за разграждане на мазнини и третиране на мазноуловители

цена: 88.00 лв.

Дата на публикуване на обявата: 29.10.2019 12:46, валидна до 26.04.2020

Регион: Обяви София

Обявата е разгледана 17 пъти от 17 различни човека

SUKAClean-GR/C е прахообразен препарат на базата на микроорганизми, ензими и хранителни компоненти, който разгражда и усвоява мазнини, целулоза, нишесте, повърхностно-активни вещества и други.
SUKAClean-GR/C е предназначен за третиране на мазниноуловители, колектори и тръби на канализационни системи.

SUKAClean-GR/C, е най-мощната комбинация от ензими и бактерии, предлагана на пазара за разграждане на мазнини в канализационната мрежа на урбанизирани територии, където не се допуска заустване на производствени отпадъчни води, които не отговарят на нормите за максимално допустими концентрации на вещества съгласно Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98 от 2000 г.).
SUKAClean-GR/C:
*SUKAClean-GR/Cне е химичен продукт.
*Съкращава броя изпразвания на мазниноуловителя, като след няколкомесечно третиране отпада напълно нуждата от почистването му.
*Премахва миризмите.
*Разгражда мазнините и не ги пропуска в канализацията.
*Предпазва от затлачване и „връщане” на канализацията.
*Продукт без съдържание на сода или киселина, безопасен за тръби и мазниноуловители
*Екологично чист продукт, подпомагащ ефективно цялостната система за обработка на отпадъците.
*SUKAClean GR/C е биологичен продукт за разграждане на мазнини. Процеса на биологична деградация е 100% безопасен за човешкото здраве и напълно безвреден за природата. : www.preparati.bg, тел. 0878117290; 0878621508

Свържете се с автора на обявата

#Captcha Image